Dipl. Ing. Widerin gibt praktische Tipps für ein durchschnittliches Leben.

www.alldra.com

MA SÖTT

Ma sött am afang alls richtig agoh
Ma sött am morga mit am richtiga fuaß ufstoh
Ma sött sich immer jeda tag brav strähla
Und ds gsicht wäscha net vergeassa wär ou koan fehler

Ma sött ne blos an soach doherreda
Sondern vor reda immer zersch überlega
Manche sacha tät ma besser für sich seal bhalta
Ma sött ab und zua a ruah gea und ds mul halta

Ma sött aber sött aber sött ma

Ma sött net alls was ma woaß wieterverzella
Ma sött öftres zfrieda si und net gär alls wella
Ma sött net dia ganze ziet ummaschnora
Ma sött mit dam fingern et i da nasa bohra

Ma sött öfters uf guate rotschläg höra
Ma sött irgendwenn amol erwachsa wera
Ma sött sich net all ufführa wia an kranka
Und am schluss sött ma sich bedanka

 

You should

You should tackle everything the right way
you should get up on the right side of bed
you should be well groomed every day
and washing your face would be no mistake

you should not only talk nonsense
but put mind in gear before you open your mouth
some things should be kept secret
and sometimes you stay cool and keep your mouth shut

Ref:
You should, but you should, but should you really

you should not tell everything you know
you should be happy with what you have got
you should not nag all the time
you should not pick your nose

you should listen to some good advice
you should grow up one day
you should not behave like a sicko all day long
and finally you should say “thank you”